Bahçelievler Küçük Çınarlar Anaokulu

Hakkımızda

KURUMSAL

ÖZEL KÜÇÜK ÇINARLAR ANAOKULU  olarak bizim ulaşmak istediğimiz yer ya da vizyonumuz birey olma toplumsallaşma dengesini sağlamış ,geleceği bugünden görecek mutlu  ve donanımlı insanlar yetiştirmek ,Anaokulumuzu hedeflerimiz doğrultusunda gelecek kuşaklara daha kaliteli bir eğitim vermek  Bu nedenle  yurt çapında çocuk eğitim ,gelişim merkezi zincirleri oluşturmayı hedeflemektir

Yarınları biçimlendirmek için MİSYONUMUZ
* Sevgiyle büyütülen, kendine ve başkalarına saygılı, ozgüveni gelişmiş,  
* Her insanın değerli olduğuna inanan, 
* Kendisi ve çevresi ile barışık, hoşgorülü, başkalarının inanç ve haklarına değer veren, 
* Başarı ve mutluluğun, değişime uyumla gerçekleşeceğini bilen, 
* Öz değerlerini içselleştirmiş, 
* Evrensel değerleri benimsemiş, 
* Ailenin dayandığı temel ilkeleri öğrenen, önemseyen ve yaşama geçiren, 
* Bu anlamda sağlıklı , mutlu , özgüveni yüksek, çevresine duyarlı ve akademik kazanımları güçlü çocuklar yetiştirmek istiyoruz.

NEDEN ?  7 ÇOK GEÇ DİYORUZ    
Okul Öncesi Eğitimi insan gelişiminin başlangıç noktasıdır. Verilen bu eğitim çocukların daha üretken, daha yaratıcı, sorun çözmede daha yetkin, okula fiziksel ve psikolojik anlamda hazır olmasını sağladığı da araştırmalar sonucunda ortaya konulan bir gerçektir.
Bu anlamda sağlıklı, mutlu, özgüveni yüksek, çevresine duyarlı ve akademik kazanımları güçlü çocuklar yetiştirmek istiyoruz. 
Okul Öncesi eğitimin temel amacı çocukta var olan potansiyelin desteklenerek çocuğa bulunduğu gelişim düzeyinden daha yukarı taşımayı sağlarken seçilen hedef ve hedef davranışları kazanması ve kazandığı bu davranışlerı içselleştirebilmesine de olanak tanımaktır. Çocuğun en hızlı gelişme gösterdiği dönem okul öncesi dönemdir. Okul öncesi dönemdeki kazanımları çocuğun gelişiminde belirleyici olur, sahip olduğu potansiyeli tam olarak kullanmasını sağlar.

Kaliteli bir okul öncesi eğitim programına dahil olan çocukların tüm gelişim alanlarında daha yetkin oldukları bilimsel olarak kanıtlanmıştır.
Kişiliğin bir bütün olarak şekillendiği, gelişimlerinin en hızlı olduğu bu kritik dönemlerde ÖZEL KÜÇÜK ÇINARLAR ANAOKULU olarak öğrencilerimize nitelikli bir eğitim veriyoruz. Soyut Kavramları somut materyallerle destekleyerek, basitten zora, bireysel farklılıkları da dikkate alınarak Çoklu zeka modeline göre planlanmış farklı eğitim ortamlarında modern teknolojiyi de kullanarak ülkemiz için çağdaş,  bireyler yetiştiriyoruz. 

ÖZEL KÜÇÜK ÇINARLAR  ANAOKULU 
öğrencilerimiz anaokulundan itibaren projeler kapsamında farklı çalışmaların içinde de yer almaya başlarlar. 

ÖZEL KÜÇÜK ÇINARLAR  ANAOKULU; 2-6 Yaş grubu çocuklarının kendine özgü gelişimlerini temel alan bilimsel anlayışı ve sorumluluğu ile çocuklarımızı en iyiye ulaşma amacı ile kurulmuştur. Çocuklarımızın kişiliklerinin yapılandığı ve akademik becerilerinin temellerinin atıldığı özellikle de beyin gelişiminin % 70inin tamamlandığı 2-6 yaş okul öncesi dönemin bizler için önemi büyüktür.
Hedefimiz hızlı değişim ve gelişim gösteren dünyamızda, eğitimin sürekliliği ilkesinden hareketle kendinden emin, kararlı, çevresine duyarlı, sağlıklı kişilik gelişimi olan, değişikliklere kolay uyum sağlayan, sorgulayan, merak eden, problemlere odaklanarak yaratıcı ve alternatif çözümler üretebilen, yaşamı kendisi ve çevresi için kolaylaştırabilecek bilgi ve becerilere sahip, öğrenmekten haz duyan, Türkçemizi doğru kullanabilen, yüksek iletişim becerisine sahip akademik kazanımları güçlü alternatif bireyler yetiştirmektir


ÖZEL KÜÇÜK ÇINARLAR ANAOKULUNDA öğrenciler çoklu zeka modeline göre planlanmış ortamlarda okul öncesi eğitimi alırlar. 

Bir öğrenme psikoloğu olan Howard Gardnerın tanımladığı 8 zeka alanında eğitim verilir. 
* Sözel –Dilsel zeka
* Mantıksal –Matematiksel zeka
* Görsel-Mekansal zeka
* Bedensel –Kinestetik zeka
* Müziksel –Ritmik zeka
* Kişisel –İçsel zeka
* Kişilerarası-Sosyal zeka
* Doğa –Varoluşçu zeka

Gardnera göre her insan sahip olduğu zekâlarla birlikte farklı bir öğrenme, problem çözme ve iletişim kurma yöntemine sahiptir.

 


ÖZEL KÜÇÜK ÇINARLAR ANAOKULUNDA Çocuklarımız  yaparak, yaşayarak aktif bir öğrenme süreci yaşar. Fen matematik etkinliğinde de Montessori yaklaşımından da faydalanılarak Montessori tekniği konsantrasyon eğitimi  uygulanmaktadır.

Geniş iç mekan ferah sınıflarımızda, bir sınıf öğretmenimiz birde asistan öğretmenimiz görevlidir ve öğretmenlerimiz gün boyu branş dersleri dahil çocuklarımızla birliktedir. 

logo.png

A Siyavuşpaşa Mahallesi Çamlık Caddesi Küçük Çınarlar Sokak No:10/2 Bahçelievler / İSTANBUL
E info@kucukcinarlar.k12.tr
T 0212 507 36 88
Kurumsal